ZIC XQ

 

В 1995 г. SK розпочала виробництво високотехнологiчних автомобiльних мастильних матерiалiв ZIC. Сьогоднi ZIC є одним з найбiльших брендiв на свiтовому ринку.

Унiкальнi властивостi мастильних матеріалiв ZIC забезпечуються найбiльш досконалою на сьогоднішнiй день технологiєю глибокої переробки нафти – каталiтiчним гiдрокрекiнгом i гiдродепарафiнiзацiєю. Саме на основi цiєї технологiї виробляється базова олива з Дуже Високим Iндексом В’язкостi (VHVI). Процеси гiдрокрекiнга i гiдродепарафiнiзацiї призводять до цiльової змiни молекулярного складу олив, що наближає їх властивостi до синтетичних. Технологiя виробництва базових олив YUBASE (бренд базової оливи, що виробляється SK Lubricants) є мiжнародно визнаною i захищеною патентами у 23 країнах свiту.
YUBASE – бренд № 1 у свiтi серед VHVI-базових олив третьої групи; експортується бiльш нiж до 50 країн свiту, а основними покупцями є провiднi свiтовi виробники змащувальних матерiалiв.

Моторнi оливи ZIC не тiльки вiдповiдають найбiльш жорстким вимогам вiдомих мiжнародних стандартiв – API, ACEA, ILSAC, Global DHD, але й перевершують їх. Оливи ZIC мають допуски багатьох свiтових автовиробникiв (включно Porsche, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Volvo, MAN, Mack, Cummins, Scania).